Francie patří mezi země, které odedávna rádi navštěvujeme. Její rozmanitost, daná zeměpisnou rozlohou, nám středoevropanům nabízí z přírodních krás leccos z toho, čeho se nám doma nedostává. Její kultura, která má své kořeny až v antice, nás ovlivňuje již od středověku. Naše řeč obsahuje řadu slov, pocházejících z francouzštiny. Historické události, které považujeme za součást naší minulosti, jsou úzce svázány i s dějinami Francie. Je příjemné se tam vydávat už proto, že na mnoha místech s údivem zjistíme, že jsme najednou dostiženi ozvěnou domova. Před námi se vynoří osoby či příběhy, které už vlastně dobře známe, spatříme umělecké vzory, jimiž jsme se často inspirovali. Všechna ta místa jsou důkazem nepopiratelné spřízněnosti, kterou můžeme pocítit, pokud však o nich vůbec víme. Přitom na území Francie takových míst můžeme najít desítky.

Tvůrci cyklu (autor Ivan Fučík, režisér Jan Boněk a kameraman Josef Nekvasil) procestovali celkem 12 000 km, aby se zastavili na zajímavých místech, která mají zcela konkrétní vztah k české historii. Dokumentární cyklus vznikl ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze.