Putování francouzskými regiony za historickými svazky a netušenými vztahy této země a naší domoviny (2008). Režie J. Boněk

Klikněte pro větší obrázek Svatý Martin, známý z legend, jak se dělí o plášť se žebrákem, byl ve 4. století v Tours biskupem. K jeho hrobu během své pouti po Francii roku 997 přišel Vojtěch Slavníkovec, který byl později také prohlášen za svatého.

Klikněte pro větší obrázek Roku 1457 do Tours přijelo české poselstvo pro Magdalenu z Valois, která se měla stát nevěstou Ladislava Pohrobka. Svatební oslavy se odehrávaly v opatství Saint-Julien, kde byla vystrojena okázalá hostina.

Klikněte pro větší obrázek Není obvyklé, aby se město přejmenovalo po svém rodákovi. A přece, stojíme na náměstí před radnicí a pohlížíme na sochu filosofa Descarta. S vojskem Maxmiliána Bavorského došel až do Čech a 8. listopadu 1620 byl v bitvě na Bílé Hoře lehce raněn.

Klikněte pro větší obrázek Chrám svatého Štěpána v Bourges patří mezi největší francouzské katedrály. Jeho stavba byla zahájena okolo roku 1195 na místě románské baziliky a hlavní práce byly ukončeny za neuvěřitelných 60 let. V 16. a 17. století v Bourges pobývala řada našich studentů.

Klikněte pro větší obrázek Hrad Mehun-sur-Yevre král Filip VI. daroval Janu Lucemburskému. Ten tu však často nepobýval, pro něho měl význam spíše výnos z přilehlého panství. Po bitvě u Kresčaku hrad přešel do rukou jeho dcery Jitky-Bony a dále na vnuka Jana, vévodu z Berry.

Klikněte pro větší obrázek Jsme na křižovatce dvou silnic uprostřed obce Bruère-Allichamps. Sloup s latinským textem býval kdysi římským vojenským milníkem, o tři století později se z něho stal sarkofág. Od roku 1865 ukazuje přesný geografický střed Francie.

Klikněte pro větší obrázek Klášter v Noirlac zůstal, až na malé výjimky, v původním stavu, jak si ho mniši postupně budovali od poloviny 12. století až do 14. století. Budovy konventu jsou uspořádány podle obvyklé dispozice, kterou dodržovali stavitelé cisterciáckých opatství.

Klikněte pro větší obrázek Ambity jsou z druhé poloviny 13. století a 14. století. Jejich východní a jižní část s již gotickou klenbou a bohatým ornamentem kontrastuje se strohostí interiéru přilehlého kostela. Stavební umění cisterciáků se brzy přes Německo dostalo i k nám.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST AD 4:3