Básník Šumavy a Zbudovských blat. Dokument o životě a díle významného spisovatele

Ze světa lesních samot, V ráji šumavském, Skláři. To jsou jen tři tituly z bohaté literární tvorby spisovatele, kterého znají všichni, komu je blízká Šumava a jižní a jihozápadní Čechy. Rok 2008, v němž pořad vznikl, znamenal významné oživení zájmu o osobnost tohoto autora, protože jsme si připomněli 160. výročí jeho narození a 85 let od smrti. A tak se na obou stranách hranic, na české i bavorské, konala řada vzpomínkových akcí a výstav, které ještě obohatily naše povědomí o tomto spisovateli. Vydejte se s námi po stopách jeho života a do míst, kde žil a o nichž psal. Do míst, kam se člověk nedostane každý den.

Napište nám