Ohlédnutí za měsícem, který předurčil směřování Československa na dalších čtyřicet let. Jakou roli hrála při převzetí moci komunistická propaganda?
Režie: Jan Soukup.
Únorové variace

25. únor představuje vyvrcholení státního převratu, jehož cílem bylo nastolení komunistické diktatury, likvidace parlamentního demokratického systému a připojení Československa do sovětského mocenského bloku. Zvláštností komunistického převratu v Československu, ve srovnání s obdobnými procesy v jiných státech východní Evropy, byla skutečnost, že proběhl za podpory velké části obyvatelstva. Dalším významným specifikem byla výrazná orientace zahraniční politiky všech stran sdružených v Národní frontě na Sovětský Svaz. Rovněž je nutné brát v potaz, že naši předválečnou kulturu do značné míry určovala orientace na komunistický východ a levicové zaměření – i když pro mnohé umělce pak poválečná léta přinesla studenou sprchu.

V Košickém vládním programu vyhlášeném v dubnu 1945 strany deklarovaly: "Vláda bude jednat v souladu se Sovětským svazem, a to ve všech oblastech: vojenské, politické, hospodářské i kulturní." Tyto aspekty tak výrazně napomohly komunistům převzít moc ve státě pod zástěrkou demokratické volby. Jak pracovala komunistická propaganda? A co se stalo, že lid byl schopen akceptovat pro nás již nepochopitelné manipulace? Archivům se můžeme smát, může nás z nich i mrazit. Rozhodně však pomáhají lépe pochopit krátké období v únoru 1948, které poznamenalo naši zemi na několik dekád.

Napište nám