Festivalové minuty MTF Zlatá Praha 2008

Postřehy, rozhovory a ukázky z festivalových pořadů. Provází J. Novotná. Režie M. Kubala