Střihový dokument o historických milnících televizního vysílání

Střihovým dokumentem A. Hynkové jsme se v roce 2007 připojili se ke Dni světového audiovizuálního dědictví. Před samotným vznikem pořadu bylo nejtěžší zvolit vhodný klíč pro výběr toho, co se v archivu ČT (ČST) za uplynulých 54 let nashromáždilo. Režisérka vybrala jisté milníky milníků televizního vysílání, prezentovaných vždy prvním uvedením na obrazovce, prvním dochovaným záznamem, prvním vystoupením dotyčného před kamerou apod. Jsou zde postiženy všechny žánry, včetně velkých dramatických inscenací.

Pamatuje si ještě někdo, že vůbec prvním, kdo se na obrazovce objevil, byl Jaroslav Marvan? Vítal diváky a představil dva první hlasatele prvního dne.

Audiovizuální dědictví bude tedy bráno nejen jako odkaz, zkušenost, ale také trochu jako zábava.

Napište nám