Všední fráze nevšední metodou

Nabízíme vám nový způsob, jak strávit sobotu a neděli: učte se s námi anglicky!
Byl jednou jeden mahárádža a ten přijel do Prahy. Chodil mezi lidmi, žil tu, díval se udivenýma očima na nás, Čechy, a snažil se nám porozumět. Ale protože mu to moc nešlo, rozhodl se naučit nás lépe anglicky. Zjistil, že drzosti k mluvení máme víc než dost, ale že nás trápí nejvíc to, co asi každého studenta angličtiny – frázová slovesa. A tak kam přišel, tam vymyslel nějakou situaci, díky které by nás naučil něco víc. Jeho exkurze do našeho života jsme pro vás sestavili do pětiminutových lekcí angličtiny i života. Tak hodně zábavy a hodně nových slovíček s mahárádžou!
  • Vždy v pátek vám zde napíšeme, co se máte naučit.
  • V neděli vám to na ČT2 přehrajeme tak, jak to pro vás mahárádža připravil.
  • A v pondělí už to všechno umíte! A když ne, tak si to na našich webových stránkách můžete opakovat tak dlouho, až se to naučíte. K tomu vám přineseme český překlad ústřední situace.
  • Navíc každý měsíc pro vás připraví naše internetová Martina test, který prověří vaše znalosti.

Ach zase ty ženy! Mahárádžu tentokrát okouzlila květinářka. Sledujte lekci „looking forward to“ a podívejte se, co se z toho vyklube...

I am looking forward to seeing you again.

to look forward to – těšit se na něco / na někoho

magic – kouzlo
to afford – dovolit si
to take care of – starat se o
to look after – starat se o
to feed – krmit
to be fond of – mít rád
by the way – mimochodem
to brush fur – česat/vyčesávat srst
to clean teeths – čistit zuby
to feed – krmit
to find a solution – najít řešení
to be good with animals – umět to se zvířaty
to make difference – dělat rozdíl
monkey business – ztrátový podnik

POZOR!!!
To look forward to seeing you again!

on-line vysílání
český překlad
Stopáž5 minut
Rok výroby 2007
 P 4:3