Angličtina s Hurvínkem

Děti si v krátkých příbězích osvojí hravou formou anglická slovíčka a základní větná spojení.