Přehled dílů

alternative text

Pod praporem Johna Browna a generála Lee

Marek Vlha — Jiří Hutečka — Lukáš Perutka

Naši krajané ve válce Severu proti Jihu. A jak se revidují americké dějiny? A proč i našinec si pořídil otrokyni?

alternative text

Lidovci, už 100 let s námi a mezi námi

Jiří Hanuš — Jiří Mihola — Michal Pehr

Strana mistrů kompromisu a moravského a českého křídla. Strana Šrámkova, Staškova, Koželuhové, Luxova, ale také Plojharova. A proč lidovci zůstali aktivní i v komunistickém temnu?

alternative text

Dobrý den, Československo

Milan Řepa — Ivan Šedivý

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely. Naopak, návrat národního vědomí a touha po obrození státu daly vzniknout samostatnému Československu.

alternative text

Aušvicate hi khér báro

Dušan Slačka — Jana Horváthová — Michal Schuster — Pavel Vařeka

Dva tábory na "potírání cikánského zlořádu". Co se dělo za jejich zdmi a o jaké tábory šlo? A jaké tajemství skrývá stavba vepřína?

alternative text23. 1.

Historie.cs

alternative text30. 1.

Historie.cs

alternative text

Gestapo, zvláště to brněnské (5/6)

Vladimír Černý — Vlastimil Schildberger — Jan Břečka

Kdo se mohl stát gestapákem? Co to byly volavčí sítě? A jaké bylo svědomí Stanislava Jizery, Karla Paprskáře a Viktora Ryšánka?

alternative text

My už byli i tenkrát

Marek Blahuš — Luděk Galuška — Martin Kotačka — Vlastimil Stenzl

Naše země jako genetické srdce Evropy. Mají jedinci shodného příjmení stejného předka? A žijí v domcích a v panelácích na Slovácku potomci Velké Moravy?

alternative text

Slovácko sa nesúdí, ale odtrhává

Dušan Kováč — František Mezihorák — Jan Rychlík

Ten krásný kraj příjemných lidí a jeho pozapomenutý příběh po Mnichovu 1938. Jak představitelé Národopisné Moravy a Slovenska žádali Hitlera o nemožné. A jak se do toho zapletl syn slavného Joži Úprky.

alternative text

Mládež vede Brno

Radek Slabotinský — Michal Konečný — Alexandr Brummer — Václav Kaška — Jiří Pernes

Mladý je každý komunista. Jak Brnu vládnul sedmnáctiletý učeň. A jak „markrabě moravský“ Otto Šling budoval československý Leningrad…

alternative text6. 2.

Historie.cs

alternative text

Hrobky, mumie, sluneční králové a Češi

Ladislav Bareš — Miroslav Bárta — Eduard Gombár

Hrobky, mumie, sluneční králové a Češi. Starověký Egypt a české vykopávky. Kde se vzalo renomé našich archeologů v Egyptě? A co vše mají společného dnešní Egypťané s dávnými předky?

alternative text

Jan Palach

Jiřina Šiklová — Petr Blažek — Jakub Jareš

Živá pochodeň č. 1 měla vyburcovat národ z pookupační letargie. Jaký byl jeho život a doba, kterou se snažil změnit?

alternative text

Třicetiletka české transformace

Karel Zeman — Roman Češka — Lubomír Mlčoch

Už třicet let žijeme v tržním hospodářství. Jak se u nás rodilo a co přineslo? A prohospodařila se důvěra občanů v ekonomy?

alternative text

Husitský král z Kunštátu a Poděbrad

Miroslav Plaček — Martin Šandera — Radim Štěpán — Zdeněk Beran

Legendární Jiřík, který pozvednul český stát z marasmu. Ovšem nezaložil panovnickou dynastii. Jeho krev přesto dodnes koluje po evropských trůnech.

alternative text

Kroměřížský sněm

Jiří Fiala — Dušan Uhlíř — Jitka Zezulová — Markéta Mercová

Jaké to bylo, když se z Vídně do malého moravského městečka Kroměříž přesídlilo ústavodárné shromáždění celé monarchie.

alternative text

Smíření ve třetí generaci

Vlastimil Schildberger — Jana Nosková — David Kovařík — Kateřina Tučková

Brno a jejich německy mluvící obyvatelstvo. Hitler a Beneš k nadšeným davům ze stejné radnice. A jak se žilo těm z národnostně smíšených rodin.

alternative text

Bylo to fér?

Matej Hanula — František Hanzlík — Ladislav Vojáček

Pittsburská dohoda z 30. května 1918. Nikdy nenaplněná smlouva jako třaskavina česko-slovenských vztahů. A čím vším američtí Češi a Slováci umožnili vznik Československa?

alternative text

Přerov 1. 5. 1945

Jan Břečka — Pavel Kopeček — Petr Jirák

Jak první naše město povstalo. Předčasně, tragicky, ale nikoliv úplně zbytečně. A jak se osvobozovala střední a jižní Morava.

alternative text

Dějiny meteorologie v českých zemích

Pavel Lipina — Miloslav Müller — Radim Tolasz

Jasno, tu a tam vichřice. Jak u nás na obloze bylo, je a bude? A jak bylo na Hromové hoře ve 20. století?

alternative text

Smím prosit?

Dorota Gremlicová — Jiří Plamínek — Daniela Stavělová

Dějiny tancování, plesů a tanečních v českých zemích. Valčík jako erotický tanec, polka jako národní zbraň a diskotéky s česko-slovenskými specifikami.