Přehled dílů

alternative text

Ročníky totálního nasazení

Před 100 lety narozeni, před 80 nasazeni na práci a asi 6 000 z nich se už nikdy nevrátilo. Zkušenost jedné generace, na kterou by se nemělo zapomínat.

alternative text

Hrobky, mumie, sluneční králové a Češi

Ladislav Bareš — Miroslav Bárta — Eduard Gombár

Hrobky, mumie, sluneční králové a Češi. Starověký Egypt a české vykopávky. Kde se vzalo renomé našich archeologů v Egyptě? A co vše mají společného dnešní Egypťané s dávnými předky?

alternative text

Třicetiletka české transformace

Karel Zeman — Roman Češka — Lubomír Mlčoch

Už třicet let žijeme v tržním hospodářství. Jak se u nás rodilo a co přineslo? A prohospodařila se důvěra občanů v ekonomy?

alternative text

Přerov 1. 5. 1945

Jan Břečka — Pavel Kopeček — Petr Jirák

Jak první naše město povstalo. Předčasně, tragicky, ale nikoliv úplně zbytečně. A jak se osvobozovala střední a jižní Morava.

alternative text

Absolon, Anthropos, archeologie

Václav Soukup — Martin Oliva — Petr Kostrhun

Jak se na Moravě nacházel, bádal, ilustroval a propagoval pravěk.

alternative text

Život barokních pevností

Jan Maloušek — Petr Wohlmuth — Jiří Hofman

Mohutná opevnění v týlu pohraničních hor měla představovat významný prvek obrany české kotliny.

alternative text

Hlavní město Opava – Troppau

Martin Pelc — Ondřej Haničák — Zdeněk Jirásek

Zemská metropole a její křivolaké dějiny. Město bankéřů, jeptišek a úředníků, centrum architektů i krasobruslařů, kaváren a návštěv panovníků. A také Slezanů a nejstaršího muzea a největšího obchodního domu

alternative text

Šlonzáci a šlonzakovci

Dan Gawrecki — Radek Lipovski — Ludmila Nesládková

Těšínsko, Slezsko, dramatické dějiny nejvýchodnější oblasti naší země. Slezané, Poláci, Moravané, Němci, Haličané spolu museli nějak žít. A museli přežít několik režimů, válek i poválečných zvratů.

alternative text

Děkujeme za vaši službu

Martin Foltýn — Ivo Musil — Tomáš Sláma

Na různých místech světa nasazují své životy, řada z nich se už ke svým blízkým z mise nevrátila. Jak se naše společnost dívá na novodobé válečné veterány?

alternative text

Poutník labyrintem světa

Markéta Pánková — Tomáš Knoz

Asi těžko bychom hledali známějšího aktéra dějin 17. století v našem prostředí, než je právě Jan Amos Komenský