Přehled dílů

alternative text

Béřeme pochodeň Jana Palacha

Petr Blažek — Štěpán Hulík — Jiří Sozanský

Deprese roku 69, naděje roku 89 a dnešní stav. Palach, jaký byl skutečně, kolik bylo jeho následovníků a jak je vnímají různé generace.

alternative text

Antika v českých luzích a hájích

Jan Bažant — Zdeněk Hojda — Petr Pavúk

Antické inspirace u nás napříč staletími. Rotundy, nejkrásnější renesanční stavby Prahy, zátiší v zámeckých parcích. A sběratelství antiky.

alternative text

Zahraniční mise Armády ČR

Petr Pavel — Otakar Foltýn — Eduard Stehlík — Karel Řehka

Jedna z fascinujících kapitol novodobých dějin našeho státu, která má své živé, ale bohužel i padlé hrdiny.

alternative text

Za kopečky do Československa

Kathleen Geaney — Doubravka Olšáková — Petr Vidomus

Západní poúnoroví emigranti a návštěvníci u nás. Praha jako Ženeva východu. A proč tu většinou nezůstali a co tu dělali?

alternative text

Známá to firma, ta naše rodina

Pavel Bek — Milan Hlavačka — Miloš Hořejší

Rodinné podnikání v českých zemích. Naši „Buddenbrookové“ – Ringhofferové, Popperové, Červení a mnozí další. A jak je převálcovalo dvacáté století?

alternative text

Krušně a vesele za svobodou

Vladimír Hanzel — Pavel Mücke — Tomáš Vilímek

Rok 1989 – bezradní mocní, sílící opozice, i neplánované veselí. A za co šel Havel naposledy do vězení? A jak opozici zaskočil 17. listopad?

alternative text

Čtyři stateční

Jiří Kocian — Martin Kopeček — Oldřich Tůma

V říjnu 1968 odmítli zvednout ruku pro potupnou smlouvu, legalizující pobyt sovětských okupačních vojsk na území tehdejšího Československa. Se čtveřicí statečných poslankyň a poslanců Národního shromáždění si to pak komunisté vyřídili.

alternative text

Vůdce národa, a nejen to

Milan Hlavačka — Luboš Velek — Milan Vojáček

200 let Františka Ladislava Riegra. Potkaly ho často dějiny a on jim šel často naproti. A co to byl triumf českého sobectví, který nám zůstal v genech?

alternative text

Papež odjinud a odsud

Jaroslav Šebek — Rudolf Vévoda — Martin Weis

Karol Wojtyla – Jan Pavel II. Jak přivážel zázrak Polsku, nám, celé Evropě? A nezbyly po něm jenom sladké pouťové obrázky?

alternative text

Císař Karel odchází

Eva Doležalová — David Tomíček — Václav Drška — Ludmila Vaňková

Závěr života Karla IV. ovlivňoval jeho zdravotní stav. Co vlastně víme o obtížích, které ho fyzicky limitovaly?