Přední odborníci diskutují o vybraných tématech z českých a československých dějin. Současná reflexe historických momentů v širších souvislostech.