Řád z nejbojovnějších, pevné kázně, oddaný Bohu a křesťanství. A jeho působení u nás, slezská města, moravské hrady a komendy po celé zemi

Posledních třicet let se Řád německých rytířů objevuje v našich médiích zejména v souvislosti s restitučními spory. Také slovo „německý“ v názvu řádu může na leckoho působit podezřele, a přitom v novějších dějinách právě na německou politiku řád často doplácel. Mnohem více si rozuměl s habsburskou monarchií a dokonce i s politikou prvorepublikového československého státu. Také byl řádem, který se v předstihu před památkovou péčí staral o rekonstrukci svých hradů. A i dnes na našem území vykonává nezanedbatelnou duchovní, charitativní a vzdělávací činnost. Jeho dějiny jsou však dlouhé a s dějinami českých zemí se protínaly i v časech ne právě klidných.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2020
 ST HD