Dcera samostatného státu. Jak vyrostly dvě brněnské vysoké školy v konkurenci česko-německé i brněnsko-olomoucké? Jak jejich plány ničily totalitní režimy? A kam si profesoři jezdí dopřát klidného bádání? (2019)

V letošním roce slaví Masarykova univerzita 100 let a brněnské Vysoké učení technické dokonce 120 let. Zrod vysokého školství byl v Brně doprovázen tahanicemi česko-německými, které Vídeň ne vždy dokázala řešit ke spokojenosti všech. A tak samotná univerzita se zrodila v jihomoravské metropoli teprve po vzniku samostatného státu. Ale ani její další vývoj nebyl jen růžový. Takřka sto let univerzitě trvalo, než se jí podařilo vybudovat samostatné univerzitní městečko. O řadu svých budov univerzita přicházela také díky libovůli mocných. Za války se do nich nastěhovalo gestapo, po roce 1948 vojáci a právnickou fakultu komunisté zrušili dokonce úplně. Ale ještě smutnější byly osudy mnoha brněnských profesorů i studentů. Zřejmě málokde se přímo vysokoškolská kolej stala popravištěm, nebo byli studenti odsuzováni k trestu smrti 17.listopadu.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2019
 ST HD