Morava počátkem 17. století. Proč tehdejší dění silně připomíná dnešní evropské procesy? A bylo nutno jezdit do Vídně přes Prahu?

Oddíl statečných Moravanů byl posledním vojskem, které zachraňovalo čest české stavovské armády na Bílé hoře. Ale tito vojáci zdaleka nebyli jedinými Moravany, jejichž činy z období počátku sedmnáctého století je dobré si připomínat. Vývoj na Moravě i ve Slezsku té doby přinesl mnohé odlišnosti od českého dění. Morava byla trvale vystavena většímu existenčnímu ohrožení z východu. Moravští pánové také nelibě nesli, že za panovníkem vždy museli buď do Vídně či do Prahy a ve volbě mezi Rudolfem II. a Matyášem se přiklonili k Matyášovi. V nábožensky náročné době udrželi déle konfesní svobodu a více autonomie. A v neposlední řadě tehdejší moravský politický život určovaly mimořádné osobnosti v obou náboženských táborech. A to především Karel st. ze Žerotína a „moravský král“ František z Ditrichštejna. Jak striktně si počínali na svých panstvích a jakou podobu vtiskli některým moravským městům až do dnešních dnů?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2018
 ST