Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely. Naopak, návrat národního vědomí a touha po obrození státu daly vzniknout samostatnému Československu

Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely, ale ztratily formální samostatnost, i když i předtím patřily do říšského svazku. Docházelo k poněmčení, ztrátě svobody náboženského vyznání, k celkovému demografickému a hospodářskému úpadku. S návratem národního vědomí a díky touze po obrození státu, i když nejdřív v rámci habsburské monarchie, došlo postupně k tomu, že vzniklo samostatné Československo.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2017
 ST