Cesta ke kořenům moderního parlamentarismu. Kde zasedaly a jakou agendu řešily zemské sněmy ve středověku a v raném novověku? A jak to bylo s volbou panovníka?

Kdy se v Čechách a na Moravě poprvé objevují sněmovní shromáždění? Kdo se jich mohl účastnit, kde zasedaly a o čem rozhodovaly? Sněmy byly oporou, ale i protiváhou panovnické moci. Mezi jejich účastníky najdeme státníky, schopné v kritických chvílích dějin země vystupovat velmi státotvorně, ale i prospěcháře, sledující jen své ryze soukromé zájmy. Mezi pravomoci zemských sněmů patřila i volba panovníka, která se mnohdy stávala předmětem mocenských kalkulací a chladnokrevného politického obchodování. Co se změnilo, či naopak nezměnilo, od doby, kdy se politická kultura českých zemí teprve utvářela? A nakolik byla bitva na Bílé hoře historickým mezníkem, který přerušil několik staletí více méně kontinuálního vývoje českých a moravských „praparlamentů“?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2017
 ST