Krajinná archeologie. Co zahrnuje genius loci a paměť krajiny? A čí zásluhou známe přesnou hodinu, kdy v pravěku bouchla sopka v Porýní?

Krajina jako lidský výtvor, ale také jako něco co má svou vlastní historii. V posledních desetiletích se i u nás v rámci archeologie rozvinul obor krajinné archeologie, která se snaží interpretovat pomocí různých metod samotnou paměť krajiny. Přitom zrovna ve střední Evropě to není snadné, protože zdejší krajina patří po tisíciletí k intenzivněji využívaným a tedy k mnohokrát překopaným územím. Přesto se archeologům, ale i botanikům, sociologům, kulturologům daří určit historický kontext místa – co v krajině přežívá a co se mění. Čím je dána rozmanitost naší krajiny? Kdy se narušil vztah krajiny a člověka? Jak dlouho si lidé udrží paměť o povodních? Co dokážou digitální technologie a co letecká archeologie? Co zbylo z barokní krajiny a z barokního nacházení řádu na nebi i na zemi? Za co vděčí krajina romantikům? A proč je krajina jako vzácný pergamen? A proč vylézt na Říp?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD