A přiveď zpět naše roztroušené…
Židovskou komunitu, která měla po staletí své pevné místo v českých zemích, těžce zdecimoval holocaust. Co přinesla Židům poválečná éra?

Židé nikoliv jen jako oběti holocaustu, ale také jako bojovníci proti nacismu v zahraničním odboji, ve Svobodově armádě i v řadách RAF. Co udělala zkušenost z druhé světové války s identitou českých a moravských Židů? Byla to rehabilitace, zadostiučinění a soucítění s utrpením, kterému byli vystaveni za války? Ne, po roce 1948 nastalo velké mlčení a dokonce oficiální antisemitismus, který podporoval komunistický režim po odklonu nového státu Izrael od sovětského diktátora Stalina. Cítili se Židé být Čechy, Moravany nebo kosmopolity? Bylo to ryze individuální nebo lze vysledovat nějaké kolektivně sdílené postoje? Židovství za normalizace, kameny zmizelých a dnešní antisemitismus.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD