Jak temné bylo temno?
Životní úroveň a hospodářský vývoj v době pobělohorské. Bylo u nás nevolnictví, či jen probíhaly „akce Z“? A proč se tolik lišil vývoj jednotlivých měst?

Výročí bitvy na Bílé hoře vyvolalo některé diskuse, co by se v českých zemích dělo, kdyby výsledek bitvy byl jiný. Kdyby nevládli českým zemím Habsburkové z Vídně, neovládlo zemi zcela katolictví, neodešly by tisícovky lidí ze země do emigrace…podobné úvahy jsou jistě vždy zrádné, ale přinejmenším rozbor vývoje naší země po stránce hospodářské a to až do éry Marie Terezie a reforem Josefa II. přináší podnětné informace. Měla kaláda z roku 1623 stejné rysy jako měnová reforma z roku 1953? Za jakých podmínek přicházela do země cizí šlechta a kdy se sžila s prostředím? Panoval u nás nevolnický systém, či jen utužené poddanství? Kdy nastalo období relativního blahobytu a proč? Dokázal stát vymáhat své patenty? Jak úpěla královská města? A jaké dlouhé stíny zůstaly po tehdejších institucích dodnes v naší mentalitě?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD