Přestože se nejednalo o velkou bitvu, šlo o přelomové vojenské střetnutí české fáze třicetileté války. Bitva byla totiž jednou z prvních, ve které byli čeští stavové poraženi.

V bitvě u Záblatí, k níž došlo 10. června 1619, byla vlákána stavovská armáda pod vedením generála Petra Arnošta Mansfelda do léčky a poražena habsburskou císařskou armádou pod vedením maršála Karla Bonaventury Buquoye. Porážka stavovského vojska krutě zasáhla i obyvatele okolních obcí. Ty byly císařskými žoldnéři vypleněny a vypáleny. Jaké byly bezprostřední důsledky bitvy u Záblatí? Podařilo se císařským stabilizovat své pozice v jižních Čechách? A jak se na průběh a výsledek tohoto vojenského střetu díváme dnes, s odstupem čtyř století?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD