Deprese roku 69, naděje roku 89 a dnešní stav. Palach, jaký byl skutečně, kolik bylo jeho následovníků a jak je vnímají různé generace.

Letošní výročí sebeoběti Jana Palacha a jeho apelu na československou společnost vyvolalo rozdílnou odezvu. Určitě se ale potvrdilo, že čin Jana Palacha patří mezi nejsilnější příběhy moderních českých dějin a že v něm po padesáti letech zůstávají otázky, o které se vedou dál diskuse i přímo spory. V Historii.cs se čin a osobnost Jana Palacha a atmosféru smutného roku 69 pokusí vyložit tři lidé, kteří se Palachem zabývali zevrubně, ale každý v jiném oboru – historik, scenárista, výtvarník. A také jeden Angličan.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD