Jak nám ještě monarchie založila psychiatrické ústavy. Jak se v Kosmonosech chovali Němci k Němcům. A proč psychiatři už dlouho neviděli Přemyslovce? A kam zmizela hysterie?

Na sklonku 19. století a v prvních desetiletích 20. století se na našem území vybudovala síť ústavů pro choromyslné, které jako psychiatrické nemocnice se osvědčují dodnes. Zpravidla za městy, v zeleni a parcích, se statky a dílnami, a jejich zdmi prošly novodobé dějiny české psychiatrie, která navzdory vtipkování o doktorech Chocholoušcích měla srovnatelnou úroveň s německou. Zatímco zdi ústavů se příliš neměnily, měnilo se spektrum duševních nemocí a revolucí také prošly způsoby léčby. Ne všechny byly však ty nejšťastnější.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2018
 ST HD