Její panování začalo válkami o rakouské dědictví, když obhájila své postavení, přišla s reformami, které změnily monarchii

S šestnácti potomky byla Marie Terezie asi nejplodnějších panovnicí v dějinách. Hned po usednutí na trůn musela čelit vojenským vpádům z okolních zemí. Vedly k územním ztrátám. Svou pozici významné evropské panovnice ale nakonec uhájila i díky obratné politice sňatků svých dětí se členy významných panovnických rodů. Zahájila reformy prakticky ve všech oblastech života. Kromě zavedení na svou dobu převratné povinné školní docházky, to byly reformy státní správy, armády, poddanských vztahů a náboženských poměrů, ve kterých pokračoval její syn Josef II. Oba nasměrovali Rakousko na cestu k moderní monarchii.

Marie Terezie
z Boží vůle římská císařovna, uherská a česká královna, arcivévodkyně rakouská, vévodkyně burgundská

Marie Terezie

* 13. 5. 1717

† 29. 11. 1780


Stopáž52 minut
Rok výroby 2017
 P ST