Byl syn věhlasného otce veskrze špatným panovníkem? Český a římský král Václav IV., jeho bratři Zikmund a Jan Zhořelecký a další Lucemburkové v naší historii

Byl vyhlášeným švihákem své doby, proslul svým pitím, loveckou vášní, sběratelstvím rukopisů a podle legend také řadou vyhraněných a neověřených historek. Především byl ovšem nejstarším synem Karla IV. a zdědil po něm českou i římskou korunu. Oproti svému otci jej vládnutí nebavilo a zřejmě na něj nebyl vybaven ani talentem. Přesto je otázkou, jestli byl opravdu tak špatným a prchlivým vladařem, jak nám Václava IV. zobrazuje literatura a film. Za jeho éry v českém království, a nejen v něm, vytryskly rozpory, které by sotva zvládal i jeho otec. A jeho období není jen začátkem husitských válek, ale také dobou, kdy se dokončilo množství staveb, které využíváme dodnes. Podle dobových svědectví byl i mimořádně vzdělaným panovníkem. Nekřivdíme mu tedy?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 ST