Největší přesun obyvatel na našem území. Kdo, proč a jak osídlil opuštěné pohraničí? A jaké to přineslo výsledky?

Hned po skončení války v květnu 1945 vypukl v oblasti Sudet nejen divoký odsun, ale také divoké osidlování a žel i zlatokopectví. Posléze se osídlení pohraničí stalo státní akcí, byl zřízen osidlovací úřad, osidlovací komise, čeští krajané po celém světě byli vyzváni k návratu do vlasti. Pro mnohé z nich začal v pohraničí nový život. Mnozí neuměli nejprve pořádně česky, někteří mluvili dokonce zase jen německy. Nový život to znamenalo i pro samotné obce, města a krajinu. Například v Nejdku na Sokolovsku došlo po válce k téměř stoprocentní obměně obyvatel. O vliv v pohraničí se svedl i politický boj. Stovky vesnic se však nikdy dosídlit nepodařilo. A to přesto, že stát prováděl i násilné dosidlovací akce. Každopádně na našem území proběhl mimořádný experiment, který však přinesl velmi pestré výsledky.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 ST