„Ti s kapucí.“ Řád kapucínů – řád pokoje a útěchy. Jejich chudoba i jejich krásné obrazy a jejich betlém. A svérázné kapucínské hrobky a pohřbívání

I v letech, kdy se lidé báli navštěvovat kostely, rádi a hojně přicházeli si v čase vánoc prohlédnout proslulý betlém do kapucínského kláštera na pražských Hradčanech. Kapucíni k nám přišli jako jedna z odnoží františkánského řádů už před více jak čtyřmi sty lety. A od té doby se jejich osudy protínají s našimi dějinami. I dnes působí a naplňují své poslání v pěti klášterech ve čtyřech českých a moravských městech. Přestože jde o žebravý řád, hlásící se k tradici svatého Františka z Assisi, i oni spravují kostely s výjimečnými obrazy, vlastní originální knihovny a v jejich řadách působily i nevšední osobnosti. Kapucíni často také sloužili jako lidé pečující o poslední věci člověka. A jejich hrobky dodnes přitahují svou mysteriózností.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2015
 ST