Jak podchytit hledání archeologických předmětů pomocí detektorů kovů, aby pomohlo vědě a poznání

Hledání archeologických a historických předmětu pomocí detektorů kovů se u nás rozšířilo v posledních dvaceti letech. Vznikly skupiny lidí, kteří tomuto koníčku doslova propadli a hledáním tráví většinu volného času. Jak se na jejich činnost dívají profesionální archeologové? Mohou svými nálezy přispět k prohloubení poznatků o naší minulosti? Jak zajistit, aby objevy kovových předmětů nebo mincí nenávratně nemizely v soukromých sbírkách? Existuje legislativa, která upravuje právní mantinely v této oblasti? A jak je to s detektoráři v dalších evropských zemích?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2014
 ST