Příběh moravské Cambridge. Osudy nejstarší moravské univerzity a původní moravské metropole. Jak se žilo ve městě plném studentů, vojáků, duchovních a osvícených rektorů?

V Olomouci se vyprávěla anekdota. Když někdo hodí z radniční věže minci, spadne na hlavu buď vojákovi, či studentovi, či knězi, anebo prostitutce. To byli totiž typičtí obyvatelé „hanácké metropole“. Olomouc byla v historii hlavním městem Markrabství moravského, sloužila rovněž jako mohutná moravská pevnost, a už roku 1063 se stala sídlem římskokatolických biskupů a později arcibiskupů – moravských metropolitů. K jejímu kulturnímu rozmachu nejvíce přispělo, že právě zde založili jezuité před 440 lety první moravskou univerzitu. Dnešní Univerzita Palackého stejně jako Olomouc prošla za tu dobu barvitým vývojem. Často se musela uskromňovat a své fakulty přenechat jiným univerzitám.Přišla dokonce o své insignie. Její kořínek v hanácké metropoli byl však už nevykořenitelný a tak se dočkala v roce 1946 svého nového obrození. Trpké časy pak prožívala opět jako celé město zejména za normalizace, kdy se Olomouc stala hlavní moravskou posádkou sovětských vojáků, a univerzitě hrozilo stěhování do Ostravy. I „věčné časy“ však přežila a znovu rozkvetla v devadesátých letech. A s ní opět i její město, které je dnes díky složení obyvatel nejživějším studentským městem v celé zemi.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2014
 P ST