Smouva ČSR – SSSR 1943; pouto nebo objetí? Co znamenalo pro tehdejší dobu i pro budoucnost uzavření dvoustranné smlouvy mezi Benešem a Stalinem

Dvoustranná smlouva, dohodnutá mezi Benešem a Stalinem, měla zaručit jistotu poválečných hranic v podobě před mnichovskou dohodou, a také politickou nezávislost ČSR. Paradoxně vedla k pravému opaku. Československo muselo odstoupit Podkarpatskou Rus a během několika poválečných let se stalo vazalem Sovětského svazu. Mohl si Beneš uvědomit toto nebezpečí v Moskvě v roce 1943? Je známo, že britská diplomacie přijala dohodu s krajní nevolí, naproti tomu Američané ji považovali čistě za věc mezi oběma aktéry. Jaké byly její dopady během války a jaké po jejím skončení?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 P ST