Vzestupy a pády prvního vysokého učení ve střední Evropě od jeho vzniku v roce 1348

Karel IV. založil v Čechách univerzitu nejen proto, aby zajistil možnost vzdělávání lidem v celé oblasti, ale také, aby dodal vážnosti a mezinárodní prestiže Českému království. Vysoké učení se záhy stalo jedním z nejlepších na východ od Alp. Za 665 let existence prošla univerzita dobami vzestupů i pádů, měnila se i úroveň poskytovaného vzdělání, ale udržela si prakticky nepřetržitou kontinuitu. Nejohroženější byla během německé okupace, kdy byly zavřeny české vysoké školy, ale německá část, která se oddělila v druhé polovině 19. století, fungovala i tehdy. Omezení studentských svobod i šíře poskytovaného vzdělání postihlo univerzitu v 50. letech minulého století. Ale v druhé polovině 60. let se ukázalo, že touha po svobodě a neomezeném poznání se nedají vykořenit. Skryté přežívaly i za normalizace. Po listopadu 1989 se otevřela zahraničním vlivům a poznatkům a akademické svobody byly obnoveny.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 P ST