Kdo byl první válečný hrdina SSSR z řad československých vojáků? Jak vznikly a bojovaly naše jednotky na východní frontě

Nasazení vojáků 1. československého praporu 8. března 1943 u vesnice Sokolovo bylo prvním bojovým křtem čs. jednotek na východní frontě. Za cenu těžkých ztrát bránili postavení na řece Mži před útokem německých tanků. V boji padl i nadporučík Otakar Jaroš. Byl důstojníkem prvorepublikové školy, i když ho později poválečná propaganda líčila jinak. Jak se formovaly čs. jednotky v SSSR, jaké bylo jejich složení a jak se v nich projevovaly ideologické tlaky? Působila tam sovětská tajná služba? Jaká byla bojová cesta Svobodovy armády?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 P ST