„Bůh, kníže, Morava.“ Lichtenštejnsko, knížectví moravské. Panství rozsáhlejší než vlastní stát. Sedm století úspěšného působení šlechtického rodu

Valticko-lednický areál i další místa na jižní Moravě jsou spjaty s působením starého šlechtického rodu Lichtenštejnů. Dnes tento rod žije a vládne v Lichtenštejnském knížectví, ale rozloha původního panství na Moravě a jižním Rakousku byla ještě větší než tento evropský stát. Čelní představitelé rodu velmi různorodě zasáhli do našich dějin. Mezi nejznámější patřil hned první kníže, Karel I. z Lichtenštejna, který stál po bitvě na Bílé hoře v čele soudu trestající stavovské povstalce. Jeho syn Karel Eusebius byl významným mecenášem a budovatelem moravských zámků. Další Lichtenštejnové patřili mezi habsburské vojevůdce, Jan Josef I. vedl císařské vojsko u Slavkova. Jejich rod na našem území však především proslul působivým komponováním architektury do krajiny. Přestože druhá světová válka vnesla mezi náš stát a Lichtenštejny dlouhodobou rozepři, dodnes jim vděčíme za krásná místa na našem území.

Stopáž40 minut
Rok výroby 2012
 P ST