Záhady na nebi i na smrtelném loži. Dánský osud uprostřed Čech. Astronomie, astrologie i alchymie v jejich zlaté éře

Před rokem byl otevřen v Týnském chrámu hrob astronoma Tycho Brahe, aby z pozůstatků se pokusili dánští vědci rozluštit záhadu jeho smrti. I kdyby se jim podařilo, konečně po 410 letech, objasnit všechny pověry spjaté s jeho úmrtím, zůstane nadále okolo Braheho řada otazníků. Jeho život a výzkum byly pozoruhodnější než jeho smrt. Na ostrově Hven vybudoval výjimečnou laboratoř a observatoř, aby potom za nejasných okolností Dánsko opustil a přijal pozvání do Čech. Na zámku v Nových Benátkách, v dnešních Benátkách nad Jizerou, pokračoval ve svých mimořádně přesných pozorováních a nových poznatcích o rozložení planet, ale také v mnoha sporech, do kterých se dostával svou konfliktní povahou. Nakonec se usadil přímo na rudolfínském dvoře v Praze. I tady svými výzkumy propojoval tři dnes už nesrovnatelné obory – astronomii, alchymii a astrologii. Jeho a Keplerovou zásluhou se Praha stala kolébkou moderní astronomie, ale také přitažlivou laboratoří tehdejší alchymie a astrologie. Pro nás navíc zůstal Brahe zajímavý i svými kontakty s mnoha slavnými jmény české historie a jako nevšední průnik naší a dánské historie.

Stopáž40 minut
Rok výroby 2011
 P ST