Nástup komunistů v roce 1948 tvrdě zasáhl i umění. Ve výtvarném umění, literatuře, hudbě i architektuře se začala nevybíravými prostředky prosazovat marxleninská ideologie. Co to znamenalo pro tehdejší kulturu?

Monumentální stavby inspirující se v SSSR, obrazy oslavující přední komunistické vůdce, literatura a filmy zachycující nadšení pracujících při budování socialismu, to jsou příklady socialistického realismu v umění. Po únoru 1948 se i kultura dostala pod přísný dozor stranických orgánů a tento směr se stal jediným přípustným způsobem zachycení tehdejší skutečnosti. Umělci se museli podřídit, někteří s nadšením, jiní se sebezapřením. Těm, kteří to neudělali, byla znemožněna další tvorba. Co to vlastně byl socialistický realismus a jak ovlivnil umění druhé poloviny 20. století?

Stopáž40 minut
Rok výroby 2011
 P ST