Po únoru 1948 bylo mnoho vojáků, kteří bojovali na západní i východní frontě, pronásledováno novým režimem. Řada z nich skončila ve vězení a někteří dokonce na popravišti. Proč k tomu došlo a jaké byly jejich osudy?

Tisíce československých vojáků bojovalo hrdinně na frontách 2. světové války. Mnoho z nich dostalo zahraniční i československá vyznamenání. Pak přišel únor 1948 a minulé hrdinství i vyznamenání jakoby přestala platit. V zinscenovaných procesech byli mnozí z válečných hrdinů odsouzeni k mnohaletým žalářům a někteří dokonce na smrt. Hodnostně nejvyšším popraveným vojákem byl generál Heliodor Píka. Proč se totalitní režim tak krutě vypořádával s vojáky nejen ze západní, ale i z východní fronty? Kolik mužů a žen bylo represemi postiženo? A čemu mělo „divadýlko“ vykonstruovaných procesů sloužit?

Stopáž40 minut
Rok výroby 2011
 P ST