Konrád Henlein a Wenzel Jaksch – osudy dvou sudetských Němců. Nacista Henlein přispěl k rozbití ČSR. Sociální demokrat Jaksch byl antifašista. Jejich životy dokumentují složité vztahy mezi Čechy a Němci ve 20. století.

Československé pohraničí se ve třicátých letech minulého století stalo ohniskem stupňujícího se napětí mezi Čechy a sudetskými Němci. Vyvrcholením bylo odtržení Sudet, jako následek mnichovské dohody. Nejdůležitější roli v tomto procesu hrál vůdce sudetských Němců Konrád Henlein a jeho strana SdP otevřeně spolupracující s nacistickým Německem. Přesto, že tato strana měla v Sudetech výraznou většinu, působili tam i antifašisté, mezi nimi pravděpodobně nejvýznamnější osobnost, představitel německé sociální demokracie v ČSR, Wenzel Jaksch. Ten před nacisty uprchl do Velké Británie, kde se snažil hájit zájmy sudetských Němců u Benešovy exilové vlády. Nesouhlasil s poválečným odsunem, proto se do Československa nevrátil. Stal se občanem Spolkové republiky Německo, kde působil v sudetoněmeckých spolcích a sdruženích. Životní osudy těchto dvou sudetských Němců odráží složitost česko-německých vztahů v minulém století.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2011
 ST