Věříte na čarodějnice, a věřili na ně Boblig z Edelstadtu a děkan Lautner? Největší čarodějnické procesy na našem území, kde se vzaly a jak skončily?

Na panství ve Velkých Losinách a na Šumpersku se v druhé polovině 17. století odehrály nejtragičtější čarodějnické procesy na našem území. A krutostí mučení a počtem odsouzených obětí k trestu smrti se vůbec jaksi smutně vymykají z našich dějin. Spisovatel Václav Kaplický je zachytil v úspěšném románu, podle kterého posléze Otakar Vávra natočil stejnomenný film. Při jeho uvedení koncem šedesátých let v něm mnozí diváci hledali paralelu k nedávným politickým procesům. Ale nebylo to zcela oprávněné. Výzkumy dokazují, že historie severomoravských čarodějnických procesů byla mnohem složitější a barvitější než totalitní praktiky. Jaké to tedy bylo, když lidé skutečně věřili na čarodějnice? A kdy nešlo jen o záchranu života, ale i o spásu duše? Proč procesy zasáhly podhorskou chudinu i bohatou německou měšťanskou společnost v Šumperku? Jak fanatický byl ve skutečnosti inkvizitor Boblig, věrolomný děkan Lautner a naivní hraběnka z Galle? A jak to bylo s čarodějnickým sabatem na Petrových kamenech?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2011
 ST