Jak se měnil kult svatého Václava, patrona českých zemí, v průběhu 20. století

Kníže Václav, historická postava z raného středověku, měl zásadní vliv na šíření křesťanství a formování českého státu. Záhy po své mučednické smrti se stává patronem českých zemí a nejvýznamnějším českým světcem. Vzniká svatováclavský kult. Do celého 20. století, období, které nebylo právě svaté, se promítá jakýsi „spor o sv. Václava“, který koresponduje s debatou o identitě společenství zemí Koruny české. Byl Václav symbolem poddanství a podřízení se Němcům? Mnozí ho v tomto smyslu kritizovali. Nacističtí okupanti Václavovu památku vyzvedávali, zavedli řád Svatováclavské orlice, který se po osvobození stal synonymem kolaborace. Období komunismu přineslo docela jiné „patrony“ a sv. Václav se pohyboval mezi zavržením a shovívavou mýtickou reflexí. A jaký význam má svatováclavské poselství dnes?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2010
 ST