Legionář, přítel E. Beneše, člen ČSSD, za 2. světové války velvyslanec v SSSR, po válce likvidoval ČSSD spojením s KSČ. Odměnou mu byly významné stranické a státní funkce

Zdeněk Fierlinger prožil pozoruhodný život: legionář, dlouhodobý spolupracovník Edvarda Beneše, československý vyslanec (později velvyslanec) v Sovětském svazu, po válce předseda vlády, potom dlouhá léta aktivní komunistický politik. Už před nacistickou okupací se říkávalo, zda-li je Fierlinger československým vyslancem v Moskvě nebo hraje roli sovětského vyslance v Praze. Ferdinand Peroutka ve svém deníku po osvobození upozorňuje, že v Praze všichni nadávají na Fierlingera, pouze Beneš jej hájí. Zdeněk Fierlinger sehrál významnou úlohu při vzniku smlouvy se SSSR v roce 1943, při formulování Košického vládního programu a později i během „slučování“ sociální demokracie s KSČ. Sblížil se úzce s Klementem Gottwaldem a intenzivně hájil sovětské zájmy u nás. Co ho k tomu vedlo? Byl agentem NKVD, jak mnozí říkají?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2010
 ST