Spisovatelé – svědomí národa? Jakou roli hráli spisovatelé u nás v bouřlivém 20. století. Byli mezi nimi lidé pevných morálních zásad, ale i ti, kteří sloužili mocným.

Na konci padesátých a především v šedesátých letech minulého století se spisovatelé stali silou, která podstatně ovlivňovala veřejné mínění. Tvrzení, že spisovatelé jsou svědomím národa, použila první spisovatelka Marie Majerová. Sjezdy spisovatelů a jejich jednání na zámku Dobříš se stávaly místy střetu s oficiální ideologickou platformou reprezentovanou lidmi z aparátu KSČ a ideologicky pevnými spisovateli s mladou generací představovanou tehdy Kunderou, Vaculíkem, Procházkou, Klímou a dalšími. Ale i v uvolněných šedesátých letech existovala skupina spisovatelů, kteří nemohli psát vůbec, nebo byli dokonce ve vězení.

Stopáž50 minut
Rok výroby 2009
 ST