Skutečně jsme vstoupili do kapitalismu skrze temný tunel? Dalo se tomu zabránit? Nebo to byla nevyhnutelná daň?

O nutnosti provést ekonomickou reformu po roce 1989 nikdo soudný nepochyboval. Spory byly pouze o její formě. Nakonec zvítězila kuponová privatizace. Ovšem brzo po ní a vlastně už během ní se začaly objevovat neblahé jevy, které „kapitalizaci“ země v mnohém znehodnotily nejen morálně, ale i fakticky. Nový význam získala slova: tunel, tunelování, vytunelovat. Byla to nevyhnutelná daň za změnu politického a ekonomického systému, nebo se tomu dalo zabránit?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2008
 P ST