Česká televize se ve svých pravidelných relacích i solitérních pořadech věnuje československým dějinám a jejich současné reflexi. Vzhledem k úrovni znalostí a povědomí různých vrstev obyvatelstva se ovšem dlouhodobě jeví jako nutné k tomuto tématu přistoupit ve větší šířce, hloubce, koncentraci, pravidelnosti a v neposlední řadě i atraktivněji a s větší mírou konfrontace.

Klikněte pro větší obrázek Proto byl pořad Historie.cs od počátku koncipován jako diskuse předních odborníků k vybraným tématům moderních a později i starších dějin. Už název prvního dílu, který byl odvysílán 9. září 2007, Srpen 1969 – lámání páteře, vyjadřoval záměr tvůrčího týmu: otevírat kontroverzní otázky a problematická témata našich dějin. Hledání kontextu a dějinného smyslu, mapování bílých míst československých a českých dějin a doplňování historických znalostí, není možné nechat jen na poučených laicích – tvůrcích pořadu. Rozhodli jsme se proto oslovit přední vědecká pracoviště Akademie věd ČR, vysoké školy a historické ústavy a ve spolupráci s nimi vybírat témata i hosty.

Hlavním cílem pořadu je zprostředkovat divákovi dostatek podnětů, aby si mohl utvořit vlastní závěry. Proto jsou pro nás svým způsobem důležitější kladené otázky, než samotné odpovědi. Konec konců i dějiny samy v sobě obsahují dějiny svého výkladu, který se měnil v různých historických obdobích, a byl závislý, jak na době svého vzniku, tak na přístupnosti historických materiálů a dokumentů.

Za dobu vysílání získal cyklus Historie.cs řadu ocenění odborné i laické veřejnosti. Zatím poslední byla v lednu 2013 Cena Václava Havla – Trilobit za rok 2012, kterou uděluje FITES a město Beroun. V roce 2011 převzal moderátor a spoluautor pořadu Vladimír Kučera Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka, kterou uděluje Akademie věd ČR za popularizaci vědy. Za rok 2010 dostal pořad po druhé cenu televizní akademie Elsa. V roce 2009 to byla cena „Ano, ano, ne, ne“ udělovaná Nadací Josefa Luxe a v roce 2008 poprvé cena televizní akademie Elsa.

Pořad připravují moderátoři a spoluautoři Marie Koldinská a Vladimír Kučera, vedoucí projektu Čestmír Franěk, dramaturgové Tomáš Brzobohatý a Aleš V. Poledne a režiséři Václav Křístek a Vítězslav Romanov.