O symbolech v mezilidské komunikaci a hledání skrytých významů věcí (2008). Režie O. M. Schmidt

Naši řeč, ale i celé naše myšlení ovlivňují dávné obrazy. Staly se jejich součástí už v pradávné minulosti a patří k nim docela přirozeně dodnes. Pro velký časový odstup od doby jejich vzniku jim už ale mnohdy nerozumíme, chybí nám jejich širší kontext.

Jsou obrazy, u kterých dovedeme popsat, co znázorňují, a míváme i pocit, že rozumíme jejich poselství. Jsou ale i obrazy, u kterých žádný popis nesedí, neumíme je jednoduše charakterizovat, představují abstrakci, otevírající neznámé světy. A přece i ony mohou vyvolávat docela konkrétní pocit. Podobné je to s intuicí. většinou nerozumíme jejím motivům, neznáme její kořeny ani mechanismy jejího fungování. Ale pocit, kterým nás naplňuje, bývá tak silný, že se nejednou stává hlavním motorem našeho jednání.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST