Turnov - srdce Českého ráje, město drahokamů a českého granátu

Portrét půvabného města v srdci Českého ráje, jež je neodmyslitelně spjato s brusiči drahých kamenů (2007). Režie M. Slunečko

Turnov je přirozeným srdcem Českého ráje, krajiny, kde se protíná dnešek s historií, krajiny bájných hor, pískovcových skalních měst, romantických zřícenin, pohádkových hradů a zámků, krajiny, kterou v 19. století objevili čeští vlastenci a vtiskli jí tento název.

O Turnově

Nejstarší paměť města spadá k osídlení kolem dominikánského kláštera, na svahu nad řekou Jizerou. Dle pověsti bylo obrostlé trnitými růžemi a původně se jmenovalo Trnov. Vlastní městečko Turnov vzniklo někdy kolem roku 1250 sloučením osad Turnov a Hruštice. U zrodu byl starý český rod Markvartici.

Turnov vyrůstal a žil poklidným životem poddanského městečka. Každou středu se konaly trhy, na Jizeře byly 3 mlýny, vařilo se pivo. Město bylo především ze dřeva, často jej tedy ničily požáry a vždy změnily jeho tvář. V období hospodářského rozkvětu v 1. pol. 16. stol., si měšťané nechali postavit kamennou radnici, k jejíž výstavbě pozvali původem Itala, Petra Vlacha ze Sobotky.

Koncem 19. století se v Evropě bouralo a nově stavělo. Ani Turnov neunikl. A s příchodem nového životního stylu radnici čekala přestavba. Jednoduchou renesanční budovu zakryli bohatým štukovým dekorem. Jen ve věži se zachoval původní městský znak, s figurou kráčejícího lva, z roku 1526.

Památky

Nedaleko nad náměstím stojí dominanta města, Chrám Panny Marie. Je to romantická stavba z pískovce, která vyrostla na místě původního středověkého dominikánského kláštera, vypáleného husity. Jde o jeden z prvních novogotických chrámů v Čechách. Stavět se začalo kolem roku 1825 podle projektu vídeňského architekta Martina Hausknechta. Podle kronikáře Dlaska se na výstavbě chrámu podíleli i obyvatelé města. Pro nestabilní podloží se zvonice chrámu začala naklánět a nejvyšší dvě patra proto nebyla vůbec dostavěna.

V horní části náměstí stojí františkánský klášter s kostelem sv. Františka z Assisi. Několikrát vyhořel a roku 1822 byl přestaven v klasicistním slohu. Z barokního exteriéru tak zůstal jen vstupní portál, který byl citlivě zakomponován do fasády. Roku 1842 byla k závěru lodi přistavěna novorománská zvonice. Také interiér byl v 19. století upraven, zachovaly se ale nádherné barokní oltáře.

Ve Skálově ulici naproti městskému parku nelze přehlédnout stavbu s výraznou věží. Tato pozoruhodná novorenesanční budova s prvky secese byla postavena roku 1907 jako chlapecká škola. V jejím sousedství objevíme jednu z prvních sokoloven v Čechách, která se stala střediskem tělesného cvičení, národní kultury a vlastenectví. Zde byla navzdory pražskému sokolskému ústředí zřízena restaurace, která se zachovala v téměř nezměněné podobě. V tomto prostoru tajně jednali v roce 1917 představitelé českých politických stran, Kramář, Rašín, Klofáč a Stříbrný, kteří pak zasedli v 1. československé vládě.

Turnov a drahokamy

Nejvíce drahokamů se nacházelo na hoře Kozákov. Jde o prvohorní sopku, která se ještě jednou probudila v třetihorách. V jejích dutinách vykrystalizovaly jaspis, achát, ametyst, chalcedon, křišťál a záhněda. V Turnově a jeho okolí bylo už na konci 16. století rozvinuté zpracování drahokamů. V roce 1715 zde založeno Bratrstvo brusičů drahokamů a v 19. století byli kamenáři proslaveni v celém rakouském impériu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3