Vzdělávací pořad nejen o městě Turnov, ale také o řadě unikátních památek Českého ráje

Turnov je přirozeným srdcem Českého ráje, krajiny, kde se protíná dnešek s historií, krajiny bájných hor, pískovcových skalních měst, pohádkových hradů a zámků, krajiny, kterou v 19. století objevili čeští vlastenci a vtiskli jí tento název. Dokument je obrazovým průvodcem nejen po městě Turnov, ale také po řadě unikátních památek a přírodních divů v jeho bezprostředním okolí. Převaha leteckých záběrů nabízí nový úhel pohledu na tuto pozoruhodnou krajinu a stává se tak inspirací pro její bližší poznání.

Napište nám