Záznam slavnostního předání cen talentovaným dětem

Zlatý oříšek je soutěž, která věnuje pozornost nadaným či šikovným dětem ve věku od 6 do 14 let. Vítězem se může stát každý chlapec či dívka, kteří vytvoří, dokážou nebo vykonají něco mimořádného v jakémkoliv oboru. Může to být umění, sport, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti, ale i cokoliv dalšího.

A jak se píše na webových stránkách soutěže, Zlatý oříšek si bere za své opravdu krásné poslání: „Dítě nemusí mít samé jedničky, může však být šikovné, může mít nápad na nějaký projekt, který někomu, nebo něčemu pomůže. Jsou děti, které by jinak vůbec oceněny být nemohly, přestože si to zaslouží, prostě proto, že pro jejich činnost žádná soutěž neexistuje. Projektem chceme veřejnosti ukázat, že i u nás existují mimořádně nadané, šikovné a cílevědomé děti, které si zaslouží ocenění. Velká rozmanitost oborů dává soutěži půvab a je velkou příležitostí pro všechny děti.“

A tak se v brněnském studiu České televize 2. prosince 2007 setkalo – tentokrát už po deváté – 30 děvčat a chlapců, kteří se svým zálibám a koníčkům věnují s takovým nadšením i nasazením, že se mohou pochlubit obdivuhodnými výsledky. Porota vybrala těchto 30 kandidátů na cenu Zlatý oříšek z velkého množství dětí, které byly svými blízkými – rodiči, trenéry, učiteli apod. – do soutěže přihlášeny. Škála aktivit nominovaných dětí byla skutečně velmi pestrá. I když cenu získá nakonec jen deset z nich, je setkání se všemi inspirativní a povzbudivé – a nominace na Zlatý oříšek je vzkazem pro všechny zúčastněné – že si okolí jejich úsilí, námahy a dosažených výsledků všímá a podporuje je. Pořad uvádí Aleš Cibulka.

Napište nám