Touha po dobrodružství, kariéře, změně a proměně - nejčastější motivace mladých českých mužů, kteří se rozhodli vstoupit po roce 1989 do Francouzské cizinecké legie. S čím se potýkají a jak reflektují na zásadní životní zkušenost, o jejíž povaze má veřejnost často velmi zkreslené představy?

V únoru 2007 odvysílala ČT inzerát, ve kterém hledala muže, kteří mají zkušenost s Francouzskou cizineckou legií po roce 1989. Režisérka Lucie Králová vybrala několik z těch, kteří reagovali na výzvu, a na základě jejich výpovědí vytvořila film, který se zachycuje motivace přivádějící mladé české občany do Legie a v neposlední řadě také prostřednictvím jejich zkušeností zpřístupňuje mýty opředené příběhy, obrazy a kontexty vnějších i vnitřních lidských konfliktů.

Napište nám