Úvod » Chat s odborníkem » Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

astronom

Fotografie

Pochází z městečka Ždírec nad Doubravou na Českomoravské vrchovině, avšak od studií na MFF UK přesídlil do Prahy a jejího okolí. Je vědeckým pracovníkem v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR a Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se sluneční fyzikou, zejména dynamickým děním ve sluneční atmosféře a podpovrchových vrstvách a helioseismologií. V letech 2009 až 2011 absolvoval postdoktorský pobyt na Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung v Katlenburg-Lindau v Německu. Astronomií, zprvu pozorovatelskou, posléze spíše „barovou“, se zabývá od svých deseti let. Kromě vědecké práce se pokouší i o popularizaci astronomie, v roce 2012 mu vyšla populárně-naučná kniha Slunce v nakladatelství Aventinum, je členem redakční rady časopisu Astropis. V minulosti působil v organizačním týmu Letní astronomické expedice na hvězdárně v Úpici, z toho dva roky na pozici hlavního vedoucího.

Záznam chatu z 27. 4. 2012

Petra, Pardubice:
Dobrý den, musíte se často potýkat s podobnými záhadologickými nesmysly, jako fotonový oblak?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 16:55
Přeji hezké pozdní odpoledne ze sluncem zalitého Ondřejova. Se záhadologickými nesmysly se naštěstí moc často potýkat nemusím. Bývalo to však mnohem horší v dobách, kdy jsem prováděl na Štefánikově hvězdárně v Praze. Tam se občas chodívají vypovídat zajímavá individua.
slavkov:
Pracoval jste někdy na hvězdárně v Ondřejově?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 16:56
S Astronomickým ústavem Akademie věd ČR spolupracuji od roku 1999, zprvu jako sezónní pozorovatel u slunečního magnetografu, od roku 2004 mám s AsÚ opakovaně pracovní smlouvu.
slavkov:
Dá se stíhat pracovat ve dvou ústavech najednou?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 16:57
Práce na dvou ústavech se zvládat dá, neboť jak na AsÚ v Ondřejově, tak na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze mám částečné pracovní úvazky. Na každém pracovišti se zabývám lehce odlišnými činnostmi.
slavkov:
Proč jste se rozhodl pro astronomii?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:00
To je velmi dobrá otázka. Počátky mého zájmu o hvězdnou oblohu souvisejí s návštěvou pražského planetária někdy v dobách, kdy jsem začínal navštěvovat základní školu. U tohoto jsem zůstal až dodnes. Na profesionální dráhu mě přivedla tak trochu i lenost: pocházím z Vysočiny, což je poměrně chudý kraj. Takže možnosti prázdninových brigád byly velmi omezené, spočívající především v manuální práci v nejrůznějších provozech. Napsal jsem tedy (papírový) dopis do Ondřejova, zda by nebyla nějaká možnost tam a hned následující prázdniny jsem začal jako sezónní pozorovatel u slunečního magnetografu.
Vašek L.:
Spolupracujete na vývoji některých přístrojů pro studium Slunce, které se pak vypouštějí do vesmíru pomocí družic?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:01
Přímo ne, na to nejsem dost šikovný. :-) Podílím se však na vývoji metod určených pro zpracování dat z těchto družic naměřených.
Bohouš H.:
Dobrý den, jak je na tom naše sluneční astronomie ve srovnání se světovou?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:03
To je velmi ošemetná otázka. V české sluneční astronomii se studuje mnoho témat. Je asi jasné, že ne ve všech lze vynikat. Například jsme na špičce v diagnostice slunečních erupcí, skupina doc. Mariana Karlického má špičkové výsledky v tomto oboru. Velké úspěchy máme i v jiných slunečních oborech.
Sapon:
Máte rád sci-fi literaturu a filmy?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:03
Stačí, když vám odpovím, že jsem velký fanoušek Star Treku?
slain:
Setkal jste se někdy s Vl. Remkem?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:03
Bohužel ne.
slain:
Kolik máte vy osobně hvězd. dalekohledů?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:05
Jeden skutečný hvězdářský dalekohled (přirozeně vybavený filtrem pro pozorování Slunce), pak ještě nějaké dalekohledy vlastní výroby, jejich použitelnost pro astronomická pozorování je sporná.
Marie J.:
Zjistilo v poslední době o Slunci něco zcela nového a překvapivého?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:07
Zcela nového a překvapivého ne. Dokonalejší a dokonalejší přístroje nám však odhalují více a více podrobností o dějích na Slunci probíhajících. Rozhodně nevylučuji, že nás nějaké změny "fyzikálního paradigmatu" čekají. V současné době se mluví o tom, že teorie konvekce -- přenosu energie s látkou -- která se realizuje ve vnější sluneční obálce, potřebuje značnou revizi.
slavkov:
Co jste říkal na nedávne protesty studentů v ČR, podporoval jste je -. iniciativa Za svobodné VŠ?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:08
Na protesty nemám bohužel jasný názor. Můj dojem z pobytu na vysoké škole jako studenta i jako pedagoga je, že vysoké školy určité reformy potřebují. Nejsem si ale jist, že zrovna ty navržené Ministerstvem školství řeší nejpalčivější problémy a zda by naopak více problémů nevyvolaly.
Simeon:
Zajímá Vás astrologie?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:08
Ne.
Kamil:
Co je to helioseismologie? Je to zkoumání Slunce pomocí následků "sluncetřesení"?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:13
Podobně jako nitrem Země, tak i nitrem Slunce se šíří určité typy mechanických vln. Dojde-li na Zemi k zemětřesení, vlny se rozběhnou na všechny strany, jsou zachyceny seismometry a analýza jejich šíření slouží k určení charakteru zemského nitra. Na Slunci je zdrojem vln přípovrchová konvekce, která probíhá na celém slunečním povrchu a současně je každý pozorovatelný bod na Slunci seismometrem. Odezvy těchto vln můžeme pozorovat a analyzovat a dozvídat se tedy informace o slunečním nitru. Je třeba si uvědomit, že do slunečního nitra se nijak přímo podívat nelze, veškerá informace přichází z atmosféry. (Helio)seismologie je tedy jedinou experimentální metodou umožňující analýzu nitra.
sudoku:
Zaobíral jste se osobou Tycha de...?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:13
Ne, osobou Tychona Brahe jsem se během své astronomické dráhy nezaobíral.
Simeon:
Co jste studoval před Matfyzem?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:13
Gymnázium v Chotěboři.
Simeon:
Slunce je hlavním objektem Vašeho vědeckého zájmu?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:14
V současnosti ano. Snažím se ale udržovat si přehled i o jiných oborech astrofyziky. Po návratu ze zahraničí jsem se pustil lehce i do stelární astrofyziky, tedy astrofyziky jiných hvězd.
Sapon:
Zajímáte se o erupce na slunci?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:16
Jak se to vezme. Když přijdu ráno do práce, podívám se, co se v minulém dnu na Slunci událo a jak vypadá dnes. To vše samozřejmě na počítači. Můj profesní zájem je ale trochu níže ve sluneční atmosféře, a to sice ve fotosféře a v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny.
slain:
Ivan Mládek si kdysi dělal legraci, že jeden jeho příbuzný se dřel celý život v Ondřejově jako hvězdář, znáte tento jeho vtip?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:17
Bohužel ne. Můžete mě poučit?
Sapon:
Jak velký náklad má Astropis?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:19
Doufám, že příliš nepřestřelím, ale je to obvykle něco mezi dvanácti sty a dvěma tisíci výtisky. Občas se to mění, zejména, když vychází číslo, u něhož je větší prodejní potenciál. Takovým byl například speciál Astronomie pro děti v roce 2009 nebo loňský speciál určený pro začínající astronomy jako jakási příručka.
slain:
Jak je důležitá popularizace astronomie?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:21
Popularizace astronomie je dle mého velmi důležitá. To platí dle mého obecně pro všechny vědní obory, zejména ty základního výzkumu. Daňový poplatník totiž má právo vědět, kam teče část peněz z jeho daní. A popularizace je v podstatě jediný způsob, jak daňovému poplatníkovi poděkovat. Totiž výsledky základního výzkumu necházejí své uplatnění ve výzkumu aplikovaném a posléze v praxi až s obrovským zpožděním.
Sapon:
Co je barová astronomie?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:23
Termín "barová astronomie" zavedl tuším Jiří Dušek, dnes ředitel brněnské hvězdárny a planetária. Značí to, že se lidé o astronomii spíše už jen baví, než aby se ji skutečně věnovali. V mém případě to znamená, že bych marně vzpomínal, kdy jsem naposledy v noci sednul k dalekohledu a koukal po krásách oblohy. Bohužel, musím dodat.
Sapon:
Na fotografii k tomuto chatu se usmíváte - to Vás překvapil fotograf nebo jste zrovna něco astronomického objevil?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:24
Moji smysluplnou fotografii lze získat jedině s momentem překvapení. :-)
Simeon:
Astronomie spadá pod jaké ministerstvo?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:27
Astronomický ústav v Ondřejově spadá pod Akademii věd, Astronomický ústav UK pak pod Universitu Karlovu. Univerzita Karlova spadá pod Ministerstvo školství, Akademie věd je zřízena zákonem a má v rozpočtu vlastní kapitolu. Část prostředků na financování výzkumu však přitéká z nejrůznějších grantových agentur, výzkum kosmický pak v současnosti spadá pod Ministerstvo dopravy (ano, též mě to pobavilo).
Simeon:
Je dostatečně dobrá česká "astro legislativa"?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:28
Není mi zcela jasné, co myslíte pod pojmem "astro legislativa". Můžete otázku poněkud rozvést?
Simeon:
Máte určitý vztah k astrofyzice?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:29
Samozřejmě vztah profesní. Mimochodem, na fakultě koluje následující: "Jaký je rozdíl mezi astronomem a astrofyzikem? Astrofyzik nemusí znát souhvězdí." Protože se v současnosti přímo nezabývám pozorováním, měl bych se asi považovat za astrofyzika.
Simeon:
Je důležité ve Vaší profesi vědět co napsali Ti před Vámi a co je ve Vás?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:32
Nejenže je to důležité, spíše je naprosto kritické vědět, co napsali (jinak řečeno publikovali) ti přede mnou. To platí v každém vědeckém oboru. Jednak se z předchozích zjištění velmi často vychází a navazuje se na ně, jednak již publikované práce často omezují ty Cimrmanovy slepé uličky. Věda je vlastně jeden velký dialog, probíhající ve formě článků v odborných časopisech.
Sapon:
Co pro Vás znamená jméno Jiří Grygar?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:33
Dr. Jiří Grygar je skvělý popularizátor a jeho Okna vesmíru dokořán jsou určitě jedním z důvodů, proč se nyní astronomii věnuji.
Simeon:
Je nějaký rozhlasový či tv pořad věnující se astronomii?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:35
Přímo popularizaci astronomie se věnuje pořad Nebeský cestopis na ČR Leonardo. Doposud je nepřekonaná série Oken vesmíru dokořán. Mám jakési kuloární zprávy, že některá z českých televizí by měla zakoupit práva k americkému (?) seriálu Bad Universe (zatím ani nevím český název), který se zabývá hrozbami vesmíru na Zemi.
Simeon:
Co si myslíte o ozonové díře?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:36
To není otázka "co si myslím". Zeslabení ozonové vrstvy, kritické ochrany před ultrafialovým a rentgenovým zářením od Slunce, bylo jasně prokázáno, stejně jako souvislost jejího zeslabení s používáním freonů. V současnosti se snad ozonová vrstva vrací ke svému normálu.
Sapon:
Jak velký zájem je v současné době v ČR o astronomii mezi běžnou populací a jak velký zájem je o skutečné studium a skutečné bádání v astronomii?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:38
Mezi běžnou populací zájem o astronomii je. O skutečné studim a bádání už tolik ne. Faktorů, které se na tom podílejí, je vícero, jedním z těch důležitějších je ekonomická stránka takové volby.
Sapon:
Co si myslíte o globál. oteplování? Zaobíráte se jím?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:41
Nerad slyším, když se mluví o globálním oteplování. Správný název přesně popisující, co se děje, je "globální klimatická změna". To mimojiné znamená někde oteplení, někde i ochlazení, jinde jiné extrémy počasí, které na daném místě v minulosti nebyly běžně. Ke globální klimatické změně dochází. Jinou otázkou je, kdo za to může. Klima na Zemi se v minulosti změnilo již mnohokrát, takže se nejedná o žádnou výjimečnou událost. Případný vliv člověka je otázkou úplně jinou, velmi diskutabilní, a je docela možné, že člověk na klimatické změny vliv má, ale úplně jiný, než o čem se mluví. Zemská atmosféra je totiž velmi nelineární systém s mnoha neznámými.
Simeon:
Líbí se Vám film Srdečný pozdrav ze zeměkoule?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:43
Popravdě mám problém si vybavit děj filmu, takže nedokážu odpovědět. Je to už velmi dlouho, co jsem jej viděl a ve mně osobně málokterý film zanechá jakýkoli dojem, ať už pozitivní nebo negativní.
Simeon:
Jak dobře je hodnocena profese astronoma fyzicky, spolecensky?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:45
Nezlobte se, na to nemohu odpovědět já, na to musí odpovědět někdo jiný.
Simeon:
Prostě zákony pro astronomii, vyhlášky, nařízení atd.... v ČR, právní úprava pro astronomii...
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:46
Astronomie se naštěstí neřídí žádnými právními úpravami. Zákony se řídí, avšak těmi fyzikálními. Jediný zákon, který se astronomie přímo týká, je zákon o ochraně ovzduší, jež se zabývá též světelným znečištěním. Ten ale vyšuměl poněkud doztracena.
Sapon:
Kolik vychází časopisů o astronomii v ČR?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:49
Celostátně Astropis, pro členy České astronomické společnosti pak Kosmické rozhledy, pro členy Amatérské prohlídky oblohy Bílý trpaslík. Na hradecké hvězdárně vydávají Povětroň. Různé jiné astronomické spolky mají své vlastní věstníky vyráběné svépomocí. Občas se dostane nějaký článek s astronomickou tématikou do Vesmíru, do Československého časopisu pro fyziku. Pevně doufám, že jsem nezapomněl na něco podstatného, to by mě velmi mrzelo.
Aston m:
Bylo by dobré aby astronomové byli v české vysoké politice?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:50
Nedokážu si představit, co by si od toho člověk měl slibovat. V současném politickém marasmu je úplně jedno, jaké jste profese. Dobrý astronom/astrofyzik by se dle mého měl věnovat výzkumu a výchově studentů a ne politice.
Simeon:
Astrochemik neexistuje?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:52
Astrochemie jako obor existuje, zabývá se samozřejmě chemismem ve vesmíru a na vesmírných tělesech. Obvykle se zabývá chemickým složením vzdálených objektů. Myslím, že má i své heslo na Wikipedii, takže tam bych vás nasměroval, pokud se chcete dozvědět více.
Simeon:
A ptám se inspirován filmem Srdečným pozdravm ze zeměkoule - Jak by jste reagoval na návštěvu mimozemských civilizací?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 17:54
Na to nedokážu odpovědět. Záleželo by na tom, zda by sem přiletěli s přátelskými úmysly, nebo nás sežrat.
asgard:
Nosite si praci domu?
Mgr. Michal Švanda, Ph. D.: 18:16
Bohužel ano. Vědecká práce není taková, že se provádí pouze ve vyhrazené pracovní době a mimo nic člověk vypne. I když od narození dcery se toto hodně změnilo a na práci doma již nemám tolik prostoru co předtím. Děkuji za zajímavou diskusi a přeji příjemný zbytek večera!

Přehled chatů

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

22. 6. 2012

chemik

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Fotografie

15. 6. 2012

námořní kapitán

Martin Řezníček

Fotografie

8. 6. 2012

student

Ing. Vít Syrový

Fotografie

1. 6. 2012

potravinář

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Fotografie

25. 5. 2012

fyzikální chemik

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

18. 5. 2012

chemik

David Obdržálek

Fotografie

11. 5. 2012

robotik

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Fotografie

4. 5. 2012

kulturolog

Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

Fotografie

27. 4. 2012

astronom

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

Fotografie

20. 4. 2012

odbornice na inzulinovou rezistenci

Dr. Ing. Petr Vítek

Fotografie

13. 4. 2012

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Fotografie

6. 4. 2012

molekulární biolog a genetik

Jarmila Ondráčková

Fotografie

30. 3. 2012

jachtařka

RNDr. Ladislav Metelka

Fotografie

23. 3. 2012

klimatolog

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Fotografie

16. 3. 2012

kardiolog

první | předchozí | 1 2 3 4 5 | další | poslední (15)