Úvod » 6. 6. 2009

6. 6. 2009

Kosti velmožů

6. 6. 2009 Téma

Kosti velmožů

Němečtí archeologové poblíž Řezna odkrývají neobyčejně bohatý hrob. Podle výbavy, kterou tvoří stříbrné masivní spony, množství mečů a podobných artefaktů je zřejmé, že zde byl pohřben zámožný muž. Nebyl však sám. V těsném okolí kostry leží dalších pět lidí. Dvě kostry jsou k sob…

Přidat do mého PORTu

Exotické invaze

6. 6. 2009 Impact – ze zahraničí

Exotické invaze

Evropské ekosystémy jsou ohroženy. Lidská činnost však není jediným viníkem této devastace. Na náš kontinent bylo dovezeno, ať již záměrně či nikoli, mnoho exotických druhů, které představují nebezpečí pro křehkou rovnováhu v přírodě, jež nás obklopuje a umožňuje nám žít. Navíc k…

Přidat do mého PORTu

Hoří!

6. 6. 2009 Michaelovy experimenty

Hoří!

Oheň byl vždy dobrým sluhou, ale špatným pánem. Člověk užívá oheň po věky a také vymyslel různé způsoby, jak ho zapálit a jak uhasit. Různé formy ohně totiž vyžadují různý způsob hašení – za jiných podmínek použijeme vodu, jindy písek a za určitých okolností dokonce oxid uhličitý…

Přidat do mého PORTu

Následující díl

Nejsledovanější