Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Změny ve školství

České školství prodělává neustálou změnu – kromě osnov a výukové náplně se však postupně mění také způsob výuky a využívání moderních výukových prostředků. I pro takové účely lze totiž využít finanční pomoc Evropské unie.

E-learning v Olomouci

Klikněte pro větší obrázek Určitě vás zaujme reportáž ze Středního odborného učiliště obchodu a služeb v Olomouci, kde vzniká e-learningový vzdělávací portál. Webcast tvoří klíčovou část výukového modulu. Webcast je strukturovaná prezentace, spustitelná on-line z internetu Klikněte pro větší obrázek prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Konečným cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, umožnění jejich integrace do vzdělávacího systému a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Klikněte pro větší obrázek Po ověření výsledků bude výuková pomůcka webcast umístěna na veřejnou internetovou adresu, kde bude zdarma přístupná široké veřejnosti. Pomůcka bude přístupná i pro žáky jiných učilišť a bude sloužit i pro účely celoživotního vzdělávání.

Figurková školička

Velice zajímavý je i výukový program v Praze nazvaný Figurková školička, který pomáhá rozvíjet intelektuální schopnosti u dětí, přičemž se opírá o šachové prostředí.

Šachy jsou přitom většinou vnímány jako hra, která vyžaduje vysoké intelektuální nároky. Ovšem metodika použitá v projektu, který v tomto díle také uvidíte, využívá šachového prostředí i pro cvičení méně Klikněte pro větší obrázek náročných intelektuálních dovedností – např. směru, abstrakce, jednoduchých logických úkonů či jednoduchých algoritmů. Je to svět figurek – hraček, v kombinaci s šachovnicí jde o svět základních pohybů, počtů a barev, který je prostorem pro učení. Až mnohem dál je vážný intelektuální souboj. Šachy se mohou stát jednou z nemnoha příležitostí, kdy se děti s hendikepem vyrovnají zdravým dětem v naprosto rovnocenné sportovní rovině. Navrhovaná výuková metoda postihuje široké spektrum dovedností, jejichž rozvoj je bržděn nikoliv nízkým intelektem postižených dětí, ale dosavadní omezenou nabídkou originálních metod.

RSPN sazba

Informace pro spotřebitele v EU se dnes bude týkat povinnosti poskytovatele úvěru uvádět tzv. RPSN sazbu (roční procentní sazba nákladů na úvěr). Na základě směrnice EU je každý poskytovatel úvěru povinen seznámit spotřebitele ještě před podpisem smlouvy se sazbou RPSN, která vypovídá o celkových nákladech. Bohužel mnohé společnosti to nedodržují.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3